על פי הגישה של כהנמן וטברסקי וכן ממשיכם דן אריאלי, אנחנו כבני אדם חושבים באופן לא רציונאלי. לכולנו יש הטיות שמשתלטות עלינו ופגעות ביכולת שלנו לחשוב בהיגיון. במסגרת הקורס נכיר הטיות אלו ונראה כיצד המורה יכול להימנע מחשיבה מוטעית ביחס לתלמידיו וביחס לחומרי הלימוד.