אופק חדש מורה חוקר את עשייתו - שנה א'.

  • ההתמחות נועדה לפתח מומחיות של מורים לחקור שאלות  מתחום עבודתם השוטפת, וכן נועדה להעשיר את הידע העיוני, האקדמי והמחקרי בתחום הנחקר, תוך פרסום מהלכיו וממצאיו בקרב עמיתים, ובקרב הקהילה המקצועית.
  • מחקר שדה יקדם את המורה מבחינה מקצועית ויאפשר לו להיות שותף פעיל בניתוח ובפיתוח שדה החינוך מתוך הבנה מעמיקה של תהליכים, דילמות, שיקולי דעת ואפשרויות לפריצה מחשבתית יצירתית שתקדם שדה זה.
  • המחקר מאפשר למורה להעמיק בהבנת מאפייני עבודתו בשדה בו הוא פועל ולנתח באמצעות מתודולוגיות אקדמיות מקובלות את המצבים החינוכיים עמם מתמודדים ארגוני חינוך ובכך לתרום להתפתחותם המקצועית האישית שלו ושל עמיתיו.
  • העיסוק במחקר מתאים כמעט לכל נושא או סוגיה בה מתלבטים אנשי החינוך בעשייה היומיומית שלהם, על מנת להבינה לעומק, לקשר אותה לעבודתם בכיתה ובבית הספר ולמצוא דרכים לשפר את איכות תפקודם. עצם העיסוק במחקר שמטרתו להבין לעומק את  העשייה האישית והבית ספרית של אנשי חינוך הפועלים במצבים דומים מהווה אמצעי רב עוצמה לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה.
  • במהלך הקורס  נעמיק בהכרת האני , ובהעצמה אישית, תוך כדי היכרות מעמיקה עם ובעזרת חברי הקבוצה.