שעון 10:15

קורס זה יעסוק בגאומטריה לגיל הרך -  הכרה ושימוש בתכנית הלימודים בגאומטריה לגיל הרך, ראשית התפתחות החשיבה הגאומטרית, הכרת והבנת מושגים גאומטריים, דרכים לשילוב תכנים גאומטריים בחיי היום יום בגן, המשחק הגאומטרי ככלי לפיתוח חשיבה ואינטגרציה בין תחומית. בקורס יוצגו עזרים ומשחקים בתחום הגאומטריה בגיל הרך, שיטות להוראת הגאומטריה לאוכלוסיות הטרוגניות בכלל, ובחצר הגן בפרט

מטרות הקורס

  1. הסטודנט יכיר את הקשר בין חשיבה גאומטרית ליכולות תפיסה חזותית וחשיבה מרחבית.
  2. הסטודנט יכיר את תחום הגאומטריה בתכנית הליבה במתמטיקה לגיל הרך.
  3. הסטודנט יכיר תהליכי התפתחות התובנה גאומטרית בגיל הרך.
  4. הסטודנט יכיר ויתנסה בפעילויות כלים דידקטיים וקוגניטוריים לפיתוח לשיפור החשיבה והתפיסה הגאומטרית.
  5. הסטודנט יכיר  צורות ההנדסיות ותכונותיהן.
  6. הסטודנט יכיר גופים ההנדסיים ותכונותיהם.
  7. הסטודנט יכיר קשיים של תלמידים ויתנסה בהם.