תשע"ו, סמסטר א', יום ב' לומדים בתשע"ו: חינוך יסודי


תיאור הקורס

הקורס בתשע"ו, נועד להבניית ידע מתמטי ודרכי הוראה במתמטיקה של מתכשרות/ם להוראה בחינוך היסוד. יוקנו כלים אשר יאפשרו ללומדים, ראייה רחבה וכוללת של המתמטיקה בהקשרים שונים, ויסיעו להם לפתח דרכי הוראה להוראה-למידה משמעותית ודיפרנציאלית תוך הסתמכות על ידע קיים מתחומי ההתמחות השונים.

הקורס יעמיק את הידע המתמטי והדידקטי של הלומדות/ם ביסודות החשיבה המתמטית, דרכי הקנייה מבוססות הערכה, שימושי מחשב בהוראת המתמטיקה והקשר בין תכניות הלימודים במתמטיקה לבין תכנים בתחומי דעת אחרים הנלמדים בכיתות יסוד.

תהייה התייחסות למשחק המתמטי מסוגים שונים כולל משחק דידקטי ומשחק קוגניטורי. במהלך הקורס נתנסה בבניית פעילות מתמטית הקשורה בתחום דעת שאינו מתמטי.

מטרות הקורס

1.היכרות עם תהליכי החשיבה וסגנונות למידה המאפשרים הבנה מתמטית.

2.רכישת ידע מתמטי בסיסי ודרכים מגוונות להוראתו כולל שימוש בידע ומיומנויות מתחומי דעת אחרים.

3.ניתח מטלות מתמטיות והקשר ביניהן לבין תחומי דעת אחרים.

4.הכרות עם עזרים לפיתוח הבנה מתמטית.

5.הבנת הקשר בין מבנים בחשיבה לבין למידה מתמטית.

6.הבנת עקרונות השימוש במשחק המתמטי להוראה-למידה.

7.הכרת דרכים ועקרונות להוראה פרטנית ולמידה משמעותית.

8.הבנה ויישום שימוש במשחק קוגניטורי לצורך פיתוח  ידע מתמטי בהקשר לתחומי דעת אחרים.