תשע"ו, סמסטר א', יום ב', חדר 219

חמש ורבע

תיאור הקורס:

הקורס נועד להבניית דרכי הוראה והערכה במתמטיקה לתלמידים עם צרכים מיוחדים.

הקורס יעמיק את הידע המתמטי והדידקטי של הלומדים תוך התייחסות לתוכנית הלימודים החדשה בכיתות יסוד.

במקביל לתכנים הדיסציפלינאריים תהייה התייחסות  בקורס למיומנויות בניהול שעור בכתת חנ"מ ובעבודה עם תלמידי שילוב.

תהייה התייחסות לקשר בין ליקויי למידה שונים ויכולות ניהוליות ותפקודיות של התלמיד לבין קשייו במתמטיקה.

במהלך הקורס יתנסו הלומדים בתהליכי למידה הקשורים באוריינות מתמטית.

מטרות הקורס

1.הכרות ראשונית עם "מדידה בשרות הלמידה" - שימוש בעקרונות המיפוי לצורך הוראה מתמטית ובניית מחוון מתמטי לבדיקת ממציאי מיפוי בעזרת אמ"י - אבחון מתמטי יסודי.

2.היכרות עם  דרכים מגוונות לזיהוי קשיים שונים במתמטיקה ובגורמים תפקודיים המשפיעים על הלמידה המתמטית:

*הבנת הקשר בין תפקודים תקינים ולקויים לבין למידה ולהוראת מתמטיקה.

*הבנת עקרונות הקישוריות פנים וחוץ מתמטית.

3.העמקת ידע מתמטי ברמת כיתות יסוד, תוך הכרות ראשונית עם תוכנית הלימודים במתמטיקה ביסודי.

4.הכרות עם אסטרטגיות הוראה מתמטיות מגוונות:

*הכרות עם עזרים מתמטיים ושימוש בהם בארבע פעולות חשבון.

*הכרות עם משחקים מתמטיים ושימוש בהם בארבע פעולות חשבון.