הקורס יעסוק בהיכרות מעמיקה עם שלושה ממרכיבי השפה החשובים: דיבור והאזנה, אוצר מילים עשיר וכתיבה. הקורס יפגיש את הסטודנטיות עם הידע התאורטי ועם העקרונות הדידקטיים ליישום מרכיבי השפה. במסגרת הקורס הסטודנטיות תתנסינה בעצמן בקידום מרכיבי השפה הללו ומתוך ההתנסות תקבלנה כלים להוראתן בבית הספר היסודי.