בקורס "יסודות השפה הערבית" נלמדים סימני הכתב, אוצר מילים בסיסי וכללי דקדוק מרכזיים במערכת הצורות ובתחביר של השפה הערבית. במהלך הקורס נערכת השוואה מתמדת בין שתי השפות האחיות ; הערבית והעברית. המטרה המרכזית - לראות כיצד השפה הערבית שופכת אור ומסבירה תופעות לשוניות בעברית. שרידי חלק מתופעות אלה נמצאים בלשון המקרא והימצאותן הסדירה בשפה הערבית מציגה את המערכת הלשונית בשלמותה.

בקורס נרכשות מיומנויות הקריאה והכתיבה בערבית. החשיפה לטקסטים מקנה ללומדים ידע גם בנושאי החברה הערבית ותרבותה.

                                     أَهْلًا وَسَهْلًا !