סביבות הוראה מתקדמות" הוא הקורס הראשון שפותח במרכז TEC בשנת 2006. בשנה הראשונה השתתפו בקורס שלוש מכללות: מכללת אלקאסמי, סמינר קיבוצים ומכללת תלפיות. בשנה השנייה הצטרפו מכללות נוספות: המכללה הערבית האקדמית-חיפה, מכללת ליפשיץ והמכללה להוראת טכנולוגיה. כיום הקורס מתנהל עם כ-10 מכללות.

הקורס נועד לפתח מיומנויות להוראה ולמידה בסביבות הוראה מקוונות ושיתופיות בסביבה רב-תרבותית, ומתנהל באופן מקוון בהתאם למודל TEC. הסטודנטים מחולקים לקבוצות עבודה קטנת, כאשר בכל קבוצה יש לפחות נציג אחד מכל אחד מהמגזרים: יהודי דתי, יהודי חילוני וערבי. הסטודנטים נחשפים לעבודה בהוראה מקוונת בהיבט הפדגוגי והיישומי ליצירת ערוצי תקשורת מקצועיים בחברה מרובת תרבויות. במסגרת הקורס עוסקים הסטודנטים בהכרת סביבות הוראה ולמידה בדיסציפלינות השונות, ומתנסים כמורים מקוונים בפלטפורמות שונות בהן משתמשים במערכת החינוך. כמו כן נערכים פרויקטים מקוונים בקבוצות בין-מכללתיות בנושאים הקרובים לדיסציפלינות שבהן הסטודנטים עוסקים בקורס. הקורס מכשיר את הסטודנטים להוראה במאה ה-21 ולהיכרות של סביבות למידה רב-תרבותיות במדינת ישראל.